GANJUURYN DSCHERO KHAN

... jinými jmény také Chen Tao Tze, SiFu Tze nebo prof. Dr. Gerald Karel Meijers. Jde o mongolského prince z rodu Bordschigin a Koko Mangchol, který se oficiálně narodil dne 28. srpna 1928 v Ulan Buhar, a dosud žije v Německu. Jeho předkové vedou přímou linií až k legendárnímu Čingischánovi (Genghis Khan).

Kvůli politickým poměrům v zemi byl jako čtyřleté dítě odveden buddhistickými a taoistickými mnichy do bezpečí kláštera, kde si své původní jméno změnil na "Chen Tao Tze", aby byl udržen v tajnosti jeho původ. Jeho kroky následně vedly do nizozemské části Indonésie, kde se zprostředkovaně dostal do sirotčince, odkud byl následně adoptován nizozemským důstojníkem Corneliem Meijersem, který ho pojmenoval "Gerald Karel Meijers". Se svou novou rodinou vyrůstal ve vojenských táborech, kde poznal první bojové systémy a v 7 letech se je začal učit.

S příchodem Japonců do Indonésie v roce 1942 byl Dschero Khan zavlečen do zajateckého tábora, kde ve svých 15 letech zabil japonského hlídače a následně zamířil do kláštera v Bandungu, kde se učil bojovému umění Chuan-Chu a meditacím. Zde dostal od mnichů jméno "Sifu Tze", což v překladu znamená "Malý učitel".

Po skončení 2. světové války začala v Indonésii válka o nezávislost, kam Khan nastoupil jako voják nizozemských koloniálních vojsk. Zde se naučil ovládat první zbraně, a po svém přidělení ke zvláštní jednotce začal trénovat bojový systém Militair All-Combat a bojové umění Po-Chi. Po skončení války v roce 1949 byl poslán do Nizozemí, kde pokračoval ve vojenské kariéře, během které sloužil v Koreji a Vietnamu, kde se naučil Tae-Kyon (předchůdce Tae-Kwon-Do). Za svou vojenskou službu byl oceněn řadou vyznamenání, medailí a poct.

V první polovině 50. let se věnoval výcviku boje z blízka v nizozemské armádě. Mimo to studoval několik forem Karate, Judo, Jujitsu a vyučoval styl Kempo. S počátkem 60. let 20. stol. se Dschero Khan seznámil s Paatjem Faulhaberem, původem z Indonésie, který cvičil styl Kun-Tao, pro který se s popularitou japonských sportů začal používat název "Kempo". Podle slov D. Khana šlo o směs Army-Combat, Kung Fu, Kun-Tao a Kyokushinkai-Karate. V roce 1966 pak pro potřeby USA vytvořil tvrdší styl Shaolin Kempo, který byl následně převezen do Německa. V té době také cestoval do Hong-Kongu, Tchai-wanu, Thajska a Japonska, kde studoval bojová umění. Mezi jeho učitele patřil také legendární velmistr karate Gogen Yamaguchu (společné foto níže).

V 70. letech přišel Khan s myšlenkou výuky tradičních shaolinských klášterních stylů, k čemuž využil svých kontaktů s řádem v klášteru Shaolin, jehož byl členem a dokonce vedoucím hlavním mnichem, díky čemuž mohl z pověření předvést tyto styly na západě. Díky tomu představil v roce 1974 styl CHAN SHAOLIN SI, který je jinak nazýván také severní Shaolin klášterní systém. V tomtéž roce začal trénovat 1. Shaolin skupinu (foto níže), ve které byl také později známý velmistr Klaus Poestges, který představil CSSi také v tehdejším Československu. 1. Shaolin skupina podstoupila v roce 1977 tzv. Mnišskou zkoušku, která zahrnovala 5 dnů cvičení a meditací, a to bez jídla a pití. Všichni účastníci vydrželi celou tu dobu bez jídla a 7 účastníků dokonce bez pití.

D. Khan se svou Shaolin skupinou pak procestoval mnoho zemí, kde prováděl ukázky pro vojenské a policejní sbory, ale i televize, mimo jiné byli v Číně a Japonsku. Následně přišlo na výcvik dalších Shaolin skupin a od roku 1976 Khan s Poestgesem vedli vysokovýkonnostní tréninky pro členy německé pohraniční stráže, kteří zajišťovali bezpečnost politiků.

Při svých cestách byl princ Dschero Khan pozván také do Mongolska, kde byl uznán jeho původ odvozovaný od legendárního Čingischána a stal se poradcem mongolské vlády.

Během svých cest však D. Khan nestudoval jen bojová umění, ale také tradiční čínské lékařství, farmakologii, antropologii, psychologii, filozofii, prakticky všechna současná náboženství a osobně se setkal s Dalajlámou. Je nositelem titulů prof. Dr. med T.C.M, je Rector Magnificus CTC University a skvělým psychiatrem a psychoanalytikem.

Ganjuuryn Dschero Khan se vždy snažil ve všech bojových uměních naučit vše a sám uvádí, že studoval 14 disciplín. Na základě svých zkušeností vytvořil mnoho bojových systémů, které se učí po celém světě. I přes svůj pokročilý věk se nadále věnuje výcviku bojových umění.