Oddíl DRAGON SPIRIT v Brně vznikl v srpnu 2015. Jeho zakládající členové Lukáš Novák a Tereza Nováková (roz. Matyasková) pocházejí původem z oddílu DRAGON CLAW Baška (okr. Frýdek-Místek). Důvodem k založení samostatného oddílu v Brně byly především studijní a pracovní povinnosti, které již nedovolovaly pravidelně a dostatečně často cvičit v mateřském oddíle v Bašce. Po dohodě s Toan-Kolegiem tehdejší Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu tak vznikl nový oddíl, který se automaticky stal členem jmenované Federace.

Název oddílu DRAGON SPIRIT (v překladu "Duch Draka") byl zvolen díky přesné výstižnosti ve vztahu ke stylu bojového umění, které se zde cvičí. Cílem není pouze boj samotný, ale poznání sama sebe, umění vnímaní každého pohybu a celého okolí, objevení a pochopení Draka v sobě samém.

Logo DragonSpirit

Znak oddílu (obrázek nahoře) v sobě skrývá několik symbolů. Na první pohled je samozřejmá silueta Draka, který symbolizuje praktikovaný styl bojového umění. Jedná se o jediné mýtické stvoření v čínské mytologii a symbolizuje veškeré vlastnosti, které si člověk umí představit a přiřadit k bojovému umění, což činí styl variabilním. Tělo tohoto draka tvoří symbolické písmeno "S" jako "Spirit" (Duch), který je v názvu oddílu. Společně s tím však lze spatřit i tvarové rozdělení podle kola Taiji, které představuje spojení Yin a Yang. Tento znak symbolizuje harmonii a rovnováhu. Jde o častý symbol, který nalezneme u tradičních čínských bojových stylů. Samozřejmě vnímavá mysl zde může najít více symbolizujících prvků, než bylo původně zamýšleno. Vše záleží na individuálním vnímání a chápání souvislostí.

Oddíl DRAGON SPIRIT byla členem "Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu o. s.", která zastřešovala první roky jeho fungování díky své právní subjektivitě. Díky tomuto partnerství mezi oddíly bylo možno pořádat řada společných seminářů a jiných akcí, jakožto také čerpat neinvestiční dotace.

V závěru roce 2020 proběhla transformace oddílu na "Školu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu z. s." s přijetím stanov a vytvořením právního subjektu "spolek". Nové stanovy jasně definují strukturu školy a připravuje ji budoucí směřování a na případné rozšiřování.

Ruku v ruce se získáním vlastní právní subjektivity a kvůli komplikacím s administrativním vedením Federace jako spolku došlo v průběhu roku 2022 k jejímu zániku. Od té doby Škola Dragon Spirit působí jako úplně samostatný subjekt bez nadřazeného uskupení.