Příprava dětí je určena pro děti od 8 let. V případě nižšího věku je dítě přijímáno po domluvě a posouzení s vedením klubu.

Zaměření přípravy dětí a začátečníků

  • výuka stylu a základních principů bojových umění;
  • základní gymnastická průpravu, jako jsou kotouly a další základní gymnastické prvky, které jsou v současné době ve velké míře v základních školách při hodinách tělocviku opomíjeny;
  • rozvoj pohybových dovedností jako je rychlost, síla, postřeh atd.
1
2
3
4

Při výcviku je kladen důraz na komplexní psychologický rozvoj dětí se zaměřením na pozitivní vývoj jejich osobnosti, zapojení se do kolektivu, přijetí a pochopení hierarchie v oddílu a také pravidel jak při cvičení, tak i mimo cvičení.

Mezi hlavní cíle tréninku dětí patří zejména zmírnění projevů agrese, vybudování zdravé sebedůvěry jedince, se snahou naučit se rozpoznat a řešit krizové situace bez použití násilí.

Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému členu, pokud to možnosti dovolují