Naše mise

 • Získání sebedůvěry
 • Zlepšení své fyzické kondice a protažení těla
 • Získání schopnosti řešit konfliktní a stresové situace
 • cvičení pro zlepšení svého zdraví a podpora zdravého životního stylu
 • prevence šikany ve školách a násilí ve společnosti

Trénink

 • Protahovací, fyzická a silová cvičení
 • Gymnastická průprava, koncentrace a postřeh
 • Jistota a uvědomění v mysli i v pohybu
 • Znalost fyziologie lidského těla a její uplatnění v boji
 • Sebeobrana pro reálné prostředí

Příprava dětí

 • Výuka stylu a základních principů bojových umění
 • Základní gymnastická průpravu
 • Rozvoj pohybových dovedností jako je rychlost, síla, postřeh