Sousloví "Kung Fu" samo o sobě nikterak nedefinuje jakékoliv bojové umění. V doslovném překladu všeobecně znamená "cvičit se", a může jít o hru na housle, jízdu na kole nebo hraní vybíjené. Svůj význam jako název bojového umění dostává až ve spojení s dalšími slovy, které přesně definují styl.

Znaky chan shaolin si

Škola DRAGON SPIRIT se zabývá cvičením stylu bojového umění "Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu". Jednotlivá slova v tomto názvu mají svůj konkrétní význam:

  • CHAN - je čínským překladem slova ZEN, původně z japonštiny, a odkazuje na filozofický směr Zen Buddhismus, jehož podstata je základem všech vnějších stylů Wu-Shu.
  • SHAOLIN - odkazuje na Shaolinský klášter, který je kolébkou bojových umění. Doslovný překlad slova "Shaolin" jinak také znamená "Mladé stromy" nebo "Zelené údolí".
  • SI - je slovem, které popisuje společenství nebo řád, a to ve smyslu ucelenosti systému při cestě za poznáním sama sebe (nikoliv jako společenství lidí).

V kompletním názvu stylu je Chan Shaolin Si vázáno na samostatný styl Dju Su, který je samostatně popsán dále. Obecný a běžně používaný význam je následující:

  • DJU SU - vyjadřuje ve spojení s výrazem "KUNG FU" formu boje, která není omezena jakýmkoliv bojovým stylem, ale je průřezem všech znalostí, schopností a dovedností v rámci sebeobrany, které pocházejí z mnoha jiných bojových umění (Aikido, Judo, Karate, Tae-Kwon-Do, Box, a mnoha dalších). Prakticky nemá pravidla a jedinec si má možnost vytvořit vlastní systém sebeobrany, která mu nejvíce vyhovuje.

Znaky chan shaolin si přesný překlad

Styl draka

Drak, legendární zvíře, jehož "existenci" lze nalézt jak v českých pohádkách, tak v čínské mytologii, je nerozlučně spojen také se stylem bojového umění, kterému se věnujeme. Jak je to však s jeho projevem, když na rozdíl od jiných stylů zvířat, jejichž pohyby šlo sledovat, draka nikdo neviděl?

Drak

Při představě samotného draka musíme především vycházet z jeho mytologických vlastností i démonické krásy. Snad každý může v sobě vycítit, jakou drak disponuje silou, rychlostí, energií, ladností pohybu a také tajemností, kterou právě jeho "neexistence" demonstruje. Za touto tajemností se skrývá i samotná podstata technik a způsobu boje. Ve znamení symbolu harmonie, známého pod pojmy Yin a Yang, je i drak sám, neboť jako zvíře, které podle mýtů má spojitost s vodním živlem - mořem, je schopen chrlit oheň, létat ve vzduchu a ovládat i prostory na zemi, jako to představují živly – voda, oheň, vzduch a země, které jsou v neustálém vzájemném vztahu. Dračí protáhlé tělo, v jehož dynamice se skrývá mrštnost a nevyzpytatelnost, dokáže vytvořit velikou a cílenou sílu na citlivá místa soupeře.

I Škola Dragon Spirit, která se tomuto umění boje věnuje, reaguje mimo jiné na tyto vlastnosti bičovitými a tvrdými technikami na vitální body, které jsou pro některé možná paradoxně projevem uvolněnosti a zároveň rovněž reaguje na potřebu vývoje praktické sebeobrany, které s sebou přináší reálný svět. Jsme styl, který kromě tradic není ortodoxní, proto se nebrání vstřebat do sebe jakékoli techniky, které jsou tvořeny i jinými metodami boje, což je zakotveno do názvu "Dju Su". Z těchto důvodů lze vidět při našich exhibicích prvky Juda, Aikida i dalších mnoha systémů, které bojové umění nesmírně obohatily.

Toto pojednání nemusí zákonitě korespondovat s jiným náhledem na styl draka a v žádném případě není dogmatickou propagací stylu jako nejlepšího a podobně. Je to zkušenost, kterou jsme studiem stylu získali vlastním poznáním a takto ji vnímáme.