Snahy člověka i společnosti o sebeobranu sahají do hluboké minulosti. Jedny ze základů moderních bojových umění vznikly v klášteru SHAOLIN. Tento klášter byl postaven v letech 420 - 534 n. l. na úpatí posvátné hory Sung-šan v dnešní provincii Che-nan, asi 800 km od Pekingu. V současné době je domovem pro 110 mnichů, kde 80 se věnuje meditaci a 30 se věnuje umění boje Wu-Shu.

Do kláštera Shaolin přišel v roce 527 n. l. indický buddhistický mnich BODHIDHARMA, který byl 28. patriarchou indického Buddhismu po samotném Buddhovi. Jeho cesta vedla z Indie, se zastávkou na čínském císařském dvoře, kde však nebyl spokojen. Bodhidharma se na 9 let uchýlil do jeskyně, kde se věnoval meditacím. Aby mu při nich neztuhlo tělo, vytvořil sérii cviků, které se staly základem Wu-Shu a začal je vyučovat místní mnichy. Jeho zásadou bylo, že duch a tělo se musejí vyvíjet souběžně ve vzájemné harmonii. Během svého života zcela zreformoval místní klášterní život, je pokládán za duchovního otce Wu-Shu a Chanu (Zenu).

Díky bojovému umění Wu-Shu, které Bodhidharma naučil mnichy, si klášter Shaolin dokázal po dlouhá léta udržovat nezávislost. Ovšem pod vlivem útoků byl několikrát málem zničen, vyhořel a během kulturní revoluce v 60. letech 20. stol. bylo Wu-Shu zakázáno, protože bylo nastoleným režimem Mao 'c' Tunga považováno za přežitek. I přesto si však komunistické vedení nedovolilo klášter úplně zrušit a zavřít.

V posleních asi 40 letech a se vzrůstem zájmu světa o tradiční bojová umění se stal klášter Shaolin vyhledávaným místem. Stal se dějištěm mnoha filmů a v současné době jde o místo, kde lze sledovat úspěšné fungování spojení moderní techniky a starých tradic. Díky počítačové technice umí mniši propagovat své umění na internetu, využívají moderní marketingové metody a vysílají do světa své týmy, které prezentují jejich umění. I přesto mají v klášteru své místo tradiční medicína, meditace, skromný životní styl, aj. Shaolinští mniši také zakládají a vedou nejen v Číně, ale po celém světě mnoho škol vyučujících jejich tradiční bojové umění. Specialitou je výcvik filmových kaskadérů.

S rozšiřováním tradičního shaolinského bojového umění vzniklo mnoho stylů, mnohdy se vyučovaly a vyučují v rodinných školách, které na jeho základě vyvinuly vlastní systém a styl. Obdobně vzniklo i bojové umění Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu, které bylo poprvé představeno v Německu v roce 1974 a jeho zakladatelem byl (je) mongolský princ prof. GANJUURYN DSCHERO KHAN (foto dole). Z Německa se následně přes Polsko, kde je jedna z nejsilnějších základen stylu, dostal na konci 80. let 20. století také do tehdejšího Československa, kde ho představil zakladatelův žák KLAUS POESTGES.

V Československu, a následně České republice, pak vznikly a oddíly v Bohumíně, Krnově, Karviné, Skalici (Frýdek-Místek) a Bašce. Oddíly měl pod patronací PAVEL TROŠÁK, který se z Bohumína následně přemístil do Orlové - Dolní Lutyně (okr. Karviná). Mistři těchto oddílů jsou dodnes členové mezinárodního Toan-kolegia, které vzniklo pod vedením "Polské Unie Kung Fu" a následně okolo Pavla Trošáka.

V roce 2009 se oddíly Dragon Claw Baška a Fire Dragon Skalice odtrhly od Polské Unie a vytvořili vlastní právní subjekt nazvaný FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU, jenž i nadále čile spolupracuje s oddíly v České republice, které zůstaly pod hlavičkou Polské Unie Kung Fu, včetně Pavla Trošáka. Součástí této federace je také Škola DRAGON SPIRIT. Se uačátkem platnosti nového Občanského zákoníku (2014) však přibývaly administratiovní povinnosti, které ztěžovaly fungování Federace jakožto spolku s právní subjektivitou, což vyústilo v roce 2022 k jejímu zániku. Dva z původně členských oddílů se vydaly cestou získání vlastní právní subjektivity, a to cestou založení vlastního samostatného spolku, nebo začleněním do struktury spolku jiného. Tím si zajistily základ pro své fungování a přípravu další společné spolupráce.