Technické stupně je třeba vnímat jako pomůcku a motivaci při našem studiu a nikoliv jako cíl, kterého máme dosáhnout. Nestavme na odiv svůj technický stupeň, ale pokud máme tu potřebu, stavme na odiv své umění. Je samozřejmé, že před zkouškami trénujeme obzvláště intenzivně. Neměli bychom se však techniky učit jen na zkoušky a kvůli zkouškám, ale proto abychom je opravdu ovládali.

Bílý pás (9. Tjie)

Bílá barva označuje nevinnost a označuje takového cvičence, jehož duše a vědomí je netknuté, prázdné a nezná žádné aspekty učení bojových umění. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

Bílo žlutý pás (8. Tjie) a žlutý pás (7. Tjie)

Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti, tedy je to barva cvičenců, pro které začne zářit slunce, kteří mají ve svojí duši pochopení a šikovnost, což je pro ně jako úsvit, probouzení do nového dne.

Žluto-oranžový pás (6. Tjie) A Oranžový pás (5. Tjie)

Oranžová barva je taktéž barva slunce, ale při jeho zapadání. Oranžový pás tak označuje cvičence, který již dozřel záblesk slunce a u kterého se šikovnost a pochopení obrací k novému horizontu učení.

Oranžovo zelený pás (4. Tjie) A Zelený pás (3. Tjie)

Zelená je barva rostlin, trávy a lesa. Zelená barva patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo. Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové myšlenky a jeho znalost hledá nové a nové řešení.

Modrý pás (2. Tjie)

Jde o barvu dálek, nebe a oceánu. Tento pás si zaslouží ten, jehož snažení a touha už sahají k horizontům poznání, jehož duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Hnědý pás (1. Tjie)

Hnědá je barva země. Je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, jehož technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Černý pás (1. - 5. Toan)

Černá je barva všech barev, protože se vymyká fungování fyzikálních zákonů. Označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a dovedností úroveň, ke kterému je potřebné projít dlouhou cestu světem bojového umění. Černá barva není barvou vítězství, ale noci. Ukazuje nám, že den, který začínal žlutou barvou slunce, a končil černou barvou noci, je na konci a začíná den nový. Cesta bojového umění zde nekončí, ale teprve začíná.

Technický stupeň je u černých pásů rozlišen podle červené výšivky na opasku, která označuje každý další krok na začátku nastávající dlouhé cesty bojovým uměním.

Velmistrovské pásy

  • 6. - 7. Toan - Černo-červený pás
  • 8. - 9. Toan - Červeno-bílý pás
  • 10. Toan - Červený pás

Od černých pásů vede dlouhá cesta směrem k červenému pásu. Červená je symbolem velmistrů, kteří bojovému umění zasvětili celý svůj život a obětavě a oddaně budovali svůj um a styl. Nositelé červeného pásu dosáhli skoro dokonalosti, duševní vyrovnanosti a přiblížili se na dosah životního cíle.

Na této dlouhé cestě za životním cílem se barva mistrovského pásu postupně mění v červenou. Na jejích mezistupních se mísí nejprve s černou barvou, tedy barvou konce jednoho dne, který předchází dnu novému, a následně s bílou barvou, symbolizující duševní čistotu a v kombinaci s červenou znamená připravenost před naplněním své cesty bojovým uměním.